Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α.

Τρίτη, 01 Μαρτίου 2022 11:11

Προκήρυξη στάσης εργασίας

Προκήρυξη 4ωρης στάσης εργασίας των εργαζομένων στις ΔΕΥΑ Κρήτης την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 από ώρα 11:00 - 15:00

Επειδή ο κίνδυνος βιωσιμότητας των ΔΕΥΑ είναι πλέον ορατός

α) Λόγω των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν στην ΔΕΥΑ Ηρακλείου πριν τον Καλλικράτη ήταν 248, σήμερα έχουν μείνει μόνο 120 από τους οποίους οι 17 είναι ήδη συνταξιούχοι και δεν αποχωρούν, γιατί θα καταρρεύσει η λειτουργία της επιχείρησης λόγω των ελλείψεων. Οι τελευταίες προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου έγιναν το 2003.

Ο ελάχιστος αριθμός εργαζομένων είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με τον προβλεπόμενο αναγκαίο αριθμό που προβλέπεται στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) και εκτός αυτού το υφιστάμενο προσωπικό είναι και γερασμένο, ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα πενήντα πέντε έτη. Κατά συνέπεια προκαλούνται σοβαρότατες δυσλειτουργίες των καθημερινών δραστηριοτήτων των Επιχειρήσεων διότι με το υφιστάμενο προσωπικό δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξανόμενες ανάγκες των δημοτών.

β) Η ΠΟΕ-ΔΕΥΑ και τα σωματεία εργαζομένων των ΔΕΥΑ Κρήτης εκφράζουν την έντονη ανησυχία και αγωνία για τις υπέρογκες αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα που επιβαρύνουν τις Δ.Ε.Υ.Α. με πρόσθετο κόστος το οποίο υπερβαίνει το 100% και εκτινάσσει το ενεργειακό κόστος των Δ.Ε.Υ.Α. στο 50% περίπου στο σύνολο του λειτουργικού τους κόστους.

Το κόστος αυτό δεν είναι πλέον διαχειρίσιμο από καμία Δ.Ε.Υ.Α., απειλεί ευθέως την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και δεν μπορεί να συμπιεσθεί με κανένα τρόπο διότι οι εγκαταστάσεις που λειτουργούν (γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, αφαλατώσεις) είναι ενεργοβόρες, ενώ ο ενεργειακός τους σχεδιασμός για την «πράσινη μετάβαση» απαιτεί χρόνο σ’ ένα δίκτυο που είναι ήδη κορεσμένο, χωρίς επαρκή χρηματοδότηση από την Πολιτεία.

Για τους ανωτέρω λόγους 

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δημοτικών Επιχειρήσεων (Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α.), συνεδρίασε την 21-01-2022 αποφάσισε ομόφωνα και:

  1. Προκηρύσσει τετράωρη στάση εργασίας των εργαζομένων σε όλες τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Κρήτης την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 με ώρα έναρξης την 11:00 πρωινή και λήξη την 15:00.

  2. Στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο Ηρακλείουπαρουσία εργαζομένων στις ΔΕΥΑ Κρήτης παρουσία του προεδρείου και μελών του Δ.Σ. τηςομοσπονδίας καθώς και φορέων της περιοχής, για να απαιτήσουμε όλοι μαζί από την Κυβέρνηση:

Α) Την απελευθέρωση των προσλήψεων και άμεση πρόσληψη τακτικού προσωπικού στις ΔΕΥΑ

Β) Την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και την ένταξη των ΔΕΥΑ στους μεγάλους καταναλωτές για να αντιμετωπισθεί η αύξηση της τιμής του Ηλεκτρικού ρεύματος.

 Καλούμε όλους τους εργαζόμενους των ΔΕΥΑ της Κρήτης να συμμετέχουν στην στάση εργασίας και στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Καλούμε επίσης τα Διοικητικά Συμβούλια των ΔΕΥΑ και τους Δημάρχους ως πρώτη αντίδραση να μην πληρώσει καμία ΔΕΥΑ τη ρήτρα αναπροσαρμογής που επιβάλλουν στους λογαριασμούς του ρεύματος.