Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α.

Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 11:15

ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξέδωσε ανακοίνωση για την έναρξη λειτουργίας του Γενικού Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.).

Όλες οι πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο μητρώο μέσω της διαδικτυακής πύλης του ελληνικού κράτους (gov.gr). Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα ισχύουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, συνδικαλιστές άδειες, επιχορηγήσεις από τον ΟΑΕΔ κ. ά.

Η ομοσπονδία για να υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο μητρώο χρειάζεται απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία για κάθε σωματείο-μέλος.

  1. Α.Φ.Μ. σωματείου
  2. Επωνυμία σωματείου
  3. Αριθμό εγγραφής στο βιβλίο του δικαστηρίου
  4. Έτος εγγραφής στο βιβλίο του δικαστηρίου
  5. Αρμόδιο δικαστήριο εγγραφής

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε να παραπάνω στοιχεία μέχρι την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου για να μπορέσουμε να υποβάλλουμε την αίτηση στο μητρώο.

Επίσης πρέπει να μεριμνήσετε για την υποβολή της δική σας ηλεκτρονικής αίτησης στο μητρώο καθώς είναι υποχρεωτική και για τα πρωτοβάθμια σωματεία.

 Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα και γα την υποβολή της πρότασης του δικού σας σωματείου.