Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α.

Δευτέρα, 07 Φεβρουαρίου 2022 11:23

Ανακοίνωση

«Με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 όπως έχει τροποποιηθεί προβλέφθηκε η ανάγκη μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης του εν λόγου επιδόματος έτσι ώστε να ευθυγραμμίζεται με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Στο πλαίσιο αυτό συστάθηκε διυπουργική επιτροπή αρμόδια για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του επιδόματος. 

Στην επιτροπή συμμετείχαν διάφοροι ανώτεροι υπάλληλοι υπουργείων και διευθυντικά στελέχη οι οποίοι κατέλεξαν σε αποτέλεσμα θέτοντας κριτήρια που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας. προσδιόρισε επίσης τη μεθοδολογία του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος». 

Το παραπάνω κείμενο με τα αναλυτικά κριτήρια και την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στάλθηκε στην ΑΔΕΔΥ και στη ΓΣΕΕ καλώντας τις δύο τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις σε συνάντηση την Παρασκευή 28.1.2022.

Είναι ξεκάθαρο ότι η όλη προσπάθεια δεν γίνεται για την ανάγκη μεταρρύθμισης του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας αλλά για να περιοριστεί το κόστος που καταβάλλει το κράτος είτε περιορίζοντας τις ειδικότητες που το δικαιούνται.

Παρόλο που η μισθοδοσία των εργαζομένων στις ΔΕΥΑ δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, οι αλλαγές όμως που θα προκύψουν θα ισχύσουν και στις ΔΕΥΑ.

 Παρά του ότι θεωρούμε τον διάλογο που ανοίγει το Υπουργείο Οικονομικών προσχηματικό, η ΠΟΕ-ΔΕΥΑ ζήτησε από την ΓΣΕΕ να καταθέσει τις προτάσεις της.

Στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού  Οικονομικών κου Σκυλακάκη συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας. Έθεσε το ερώτημα αν η επιτροπή έχει στοιχεία που αφορούν τις ειδικότητες, την επικινδυνότητα και τους βλαπτικούς παράγοντες που επηρεάζουν τους εργαζόμενους στις ΔΕΥΑ. Η απάντηση ήταν ότι ζήτησε το Υπουργείο Εσωτερικών στοιχεία από τις ΔΕΥΑ οι οποίες δεν ανταποκρίθηκαν.

 Το ερώτημα είναι πως είναι δυνατόν να κριθούν ειδικότητες και χώροι εργασίας στις ΔΕΥΑ χωρίς στοιχεία. Απαιτήσαμε να πραγματοποιηθούν τηλεδιασκέψεις με το συντονιστή και μέλη της διυπουργικής επιτροπής για να εκθέσουμε ως κλάδος τις θέσεις μας.

Έχουμε συλλέξει υλικό από ΔΕΥΑ και από το ΕΛΙΝΥΑΕ καθώς και εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου από αρκετές ΔΕΥΑ.

Γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι είναι δύσκολη η προσπάθεια μας, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας θα εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες ώστε να μην χαθεί το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας από κανέναν εργαζόμενο των ΔΕΥΑ.